PLANOWANIE SPECJALNYCH POTRZEB

Fundusz Powierniczy dla Specjalnych Potrzeb to fundusz, który może uzupełniać potrzeby beneficjenta o specjalnych potrzebach, jednocześnie umożliwiając beneficjentowi utrzymanie jego lub jej świadczeń rządowych, w tym dochodu z zabezpieczenia dodatkowego (Social Security Income), zabezpieczenia społecznego i Medicaid. Wraz z postępem medycznym osoby niepełnosprawne żyją dłużej i często potrzebne są świadczenia publiczne, ale nie ma gwarancji, że świadczenia publiczne zapewnią odpowiednie środki przez całe życie osoby niepełnosprawnej lub że istniejące instytucje publiczne będą nadal zapewniać akceptowalne usługi i rzecznictwo przez cały okres życia osoby niepełnosprawnej.

Jeśli fundusz ze specjalnymi potrzebami jest ustanowiony przez Ciebie lub osobę inna niż osoba niepełnosprawna, a osoba niepełnosprawna nie ma prawa żądać aktywów powierniczych, fundusz nie jest uważany za „policzalny zasób” do celów świadczeń rządowych. Dlatego beneficjent fundusza ze specjalnymi potrzebami może nadal otrzymywać świadczenia, nawet jeśli jest beneficjentem funduszu. Fundusz da powiernikowi swobodę dokonywania wypłat na rzecz beneficjenta w możliwym zakresie bez zmniejszania świadczeń. Aktywa powiernicze nadal będą dostępne, jeśli beneficjent by nie kwalifikował się już do pomocy rządowej lub ta pomoc była by już nie dostępna.

Jeżeli fundusz zostanie utworzony w imieniu beneficjenta zgodnie z orzeczeniem sądowym, na przykład w ramach ugody dotyczącej szkody osobistej, fundusz nie wpłynie na kwalifikowalność beneficjenta, ale może być konieczne zawarcie postanowienia o „spłacie”, która zwróci państwu jego pomoc, zanim aktywa funduszu zostaną przekazane innym beneficjentom funduszu.

Typowe pojazdy oszczędnościowe dla dzieci, takie jak Uniform Transfer to Minor Acts (UTMA), typowe fundusze lub wyznaczenie planu emerytalnego, polisy ubezpieczeniowe lub renty dane bezpośrednio dla odbiorcy SSI lub Medicaid spowoduje zmniejszenie lub wyeliminowanie świadczeń publicznych. Zdając sobie z tego sprawę, niektórzy rodzice podejmują trudną decyzję o wydziedziczeniu swoich dzieci ze specjalnymi potrzebami, ale tego typu surowe działanie jest niepotrzebne.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie planowania potrzeb specjalnych. Pozwól nam pomóc! Jesteśmy tutaj, aby przeprowadzić Cię przez ten proces i ustanowić Fundusz Specjalnych Potrzeb.