PLANOWANIE OCHRONY ZASOBÓW

Planowanie ochrony zasobów ma na celu ochronę Twojego majątku przez całe życie. Aby chronić swoje aktywa przed ryzykiem zajęcia ich przez stronę przeciwną, konieczne jest wcześniejsze zorganizowanie swoich aktywów i spraw. Korzystając z najkorzystniejszych podmiotów, umów i systemów prawnych, naszym celem jest osiągniecie jak najlepszego poziomu ochrony, do jakiego masz prawo.

W Pavone Law Group zastosujemy najlepszą metodę, aby zapewnić odpowiednią ochronę aktywów w Twojej wyjątkowej sytuacji. Planowanie może obejmować: przeniesienie własności, ustawowe planowanie zwolnień i podobne dostępne techniki ograniczania narażenia aktywów i majątku. Planowanie może wymagać planu umowy, takiego jak fundusz „trust”, i utworzenia podmiotu (korporacji, spółki komandytowej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Planowanie ochrony aktywów jest najlepsze, gdy jest zintegrowane z pełnym planem transferu majątku, który może obejmować testament, powiernictwo i dokumenty pomocnicze.