NIERUCHOMOSCI MIESZKANIOWE I KOMERCYJNE


Reprezentujemy kupujących i sprzedających na wszystkich etapach transakcji dotyczących nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, od negocjacji umów, do ich zawarcia. Przeprowadzimy Cię przez proces Twoich inwestycji i upewnimy się, że posiadasz wiedzę niezbędna w transakcjach dotyczących nieruchomości, co czasami może być skomplikowane. Nasza kadra ma duże doświadczenie we wszystkich aspektach transakcji na rynku nieruchomości. Naszym celem jest walka o najlepsze wyniki jako kupujący lub sprzedający.

Doświadczony radca prawny reprezentujący kupujących i sprzedających domy:

  • Przeglądnie i negocjuje umowy
  • Przygotuje dokumenty z niezwykłą dbałością o szczegóły
  • Weźmie udział w zamknięciach nieruchomości, aby mieć pewność, że przeniesiony zostanie wyraźny tytuł, a Twoje interesy będą chronione

Doświadczony radca prawny reprezentujący wszystkie Twoje potrzeby w zakresie nieruchomości komercyjnych.

  • Kupno lub sprzedaż nieruchomości komercyjnych
  • Umowy wynajmującego z najemcą
  • Sporządzanie umów
  • Przegląd umowy najmu
  • Przepisy dotyczące ujawniania informacji
  • Przepisy dotyczące stref
  • Reprezentowanie klientów przy zamknięciu umowy nieruchomości