2020 ILLINOIS TRUST CODE LAWS & SECURE ACT
Kod Prawny Zaufania


Proszę wiedzieć, że 1 stycznia Illinois przyjęło swoja wersje Uniform Trust Code. Jeśli zastanawiałeś się nad aktualizacja swoich dokumentów Funduszu, to ostatnia zmiana może być dodatkowym powodem do umówienia się na spotkanie z nami, aby zapewnić ciągłą zgodność.

Dodatkowo pragniemy poinformować, że Kongres niedawno uchwalił ustawę SECURE ACT. Ustawa SECURE zmienia szereg zasad związanych z podatkowymi kontami emerytalnymi. Wiek, w którym uczestnicy planu emerytalnego muszą pobierać wymagane minimalne wypłaty (RMD), został przesunięty z 70 roku życia do 72. Ustawa zezwala również tradycyjnym właścicielom IRA na dalsze wpłacanie składek w nieskończoność, na celu zwiększenia dostępu do planów emerytalnych w miejscu pracy. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 630-424-1100.