Angelika Iwanicki

Angelika Iwanicki

Adwokat

Angelika otrzymała tytuł licencjat nauk politycznych i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Następnie uczęszczała do Northern Illinois College of Law, gdzie ukończyła studia prawnicze z wyróżnieniem. Angelika jest uprawniona do wykonywania zawodu prawniczego w stanie Illinois. Angelika dołączyła do Pavone Law Group jako stażysta w grudniu 2019 r., a zimą 2020 r. przeszła na pełnoetatową pozycję adwokata.

Angelika koncentruje się przede wszystkim na planowaniu nieruchomości, planowaniu sukcesji biznesowej, zarządzaniu spadkami i trustami, planowaniu emerytur, prawie osób starszych, trustach osób specjalnej trosce i planowaniu niepełnosprawności, transakcjach dotyczących nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych, prawie przewozowym oraz przejęciach przedsiębiorstw. Angelika mówi po polsku.

Contact:

Email: Angelika@PavoneLawGroup.com
Phone: 630-442-7106